Упутство за употребу - додајте било који фајл TASKBAR