Хов-То & Типс - додајте контролни панел на навигациони панел у истраживачу