Напуци и савети - Компас

Компас

Компас на компакту наутичке карте на наутичкој карти