Савети за употребу - Онемогући items на контролној табли